Pomoč prostovoljca

Izplonite spodnji obrazec, če želite poslati prošnjo po pomoči.

Kontaktni podatki
Podatki o zahtevani pomoči
Dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo za pomoč pri reševanju mojega primera in vodenju interne statistike v organizaciji Zavod Oreli in se strinjam, da se hranijo v tej evidenci organizacije do prenehanja namena hranjenja oziroma do preklica privolitve. Zavod Oreli se zavezuje, da bo z pridobljenimi podatki ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.