Kaj je VGC Kamnik?

Projekt VGC Kamnik se je začel izvajati v januarju 2017 z namenom razvoja inovativnega modela celostnega, dostopnega in kakovostnega izvajanja preventivnih vsebin za preprečevanje zdrsa v revščino in obenem za dvig kakovosti življenja ter aktivacijo socialnega vključevanja in integracije ranljivih ciljnih skupin. Upravičenci so naslednje ciljne skupine: družine z nizko delovno intenzivnostjo, otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, otroci in mladi s posebnimi potrebami ter migranti in begunci, zlasti otroci in mladi iz teh družin.


Prijavitelj projekta in vodilni partner je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, kot partnerji prijavitelji pa smo sodelovali še Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Dom starejših občanov Grosuplje.


Aktivnosti potekajo na različnih lokacijah in na ta način pokrivamo široko območje in visok delež prebivalcev osrednjeslovenske regije. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os je socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, naložba je aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti; specifični cilj pa je preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.


Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, podpirajo pa ga tudi Mestna občina Ljubljana, občina Vrhnika, občina Kamnik, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.