Povabilo k sodelovanju

Zavod Oreli je v letu 2017 kot partner skupaj z nosilcem projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana in še dveh  partnerskih organizacij DSO Grosuplje in Cankarjeva knjižnica Vrhnika uspešno pridobil projekt Večgeneracijski center Ljubljana. Osnovni namen je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.


Področja, za katere ponujamo sodelovanje, so naslednja:

  • Starejši: skupine za samopomoč,  socialna participacija, IKT – računalniško opismenjevanje;
  • brezposelni: poslovni načrt;  IKT – spletne tehnologije; in
  • mladi: organizacija dogodkov.


Če imate specifična znanja, izkušnje, talente in ob tem tudi veselje do dela z ljudmi ali želite zgolj pomagati drugim, se nam lahko pridružite kot izvajalec aktivnosti ali kot prostovoljec. Ob tem lahko razvijate svoje splošne ali strokovne kompetence, pridobite izkušnje z vodenjem skupin in promovirate svoje znanje v naših prostorih.
Kontaktirajte nas in se dogovorite za uvodni pogovor, v katerem bomo opredelili možnosti sodelovanja.

Naslov: Zavod Oreli, Bistričica 9c, 1242 Stahovica
e- naslov: Zavod.oreli@gmail.com    
Telefon:  040 693 088 ali 031 395 400


Kamnik, 09. 01. 2017