Izobraževanje za prostovoljce 2022

Zavod Oreli vas vljudno vabi na

Izobraževanje za prostovoljno delo


Prvo srečanje bo v ponedeljek, 20.junija 2022,

od 18. do 20.ure,

v Svetovalni pisarni za starejše, Tomšičeva 23, Kamnik.

Predvidena so tri srečanja. Termina za drugi dve srečanji bomo izbrali skupaj z udeleženci.

Obvezna predhodna prijava do zasedbe mest:

 

na telefon 040 693 088 ali

na e-naslov: martina.ozimek@guest.arnes.si

 

POSTANITE PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA 

in pomagajte starejšim na njihovih domovih ali tam, kjer pomoč potrebujejo, na območju kamniške občine.  

Kot prostovoljci boste v okviru Prostovoljskega programa Zavoda Oreli lahko opravljali sledeča dela:

  • Informiranje občanov občine Kamnik o dejavnosti Zavoda Oreli, predvsem Svetovalne pisarne in Info točke za starejše;
  • Pomoč starejšim: pogovori, druženja, spremstvo na sprehodih, k zdravniku, na občino, pošto… manjša gospodinjska opravila – košnja trave, zlaganje drv, striženje ograje, pletje na vrtu…)
  • Pomoč potrebujejo starejši, ki sami zaprosijo zanjo ali zanje zaprosijo njihovi domači in stanujejo v občini Kamnik in so starejši od 65 let.  

Zavod Oreli v svoj prostovoljski program vključuje prostovoljce, ki:

  • imajo za opravljanje dela ustrezno raven komunikativnosti in so opravili naše izobraževanje;
  • starost ni pomembna;
  • niso bili kazensko ovadeni ali pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja zoper telo ali spolno nedotakljivost;
  • so spoštljivi do uporabnikov in drugih vpletenih v proces;
  • zagotavljajo varovanje osebnih podatkov;
  • spoštujejo pravila in dogovore ter podpišejo Pogodbo o prostovoljnem delu z nami; so seznanjeni in spoštujejo navodila NIJZ glede zaščitnih ukrepov proti Covid – 19.
  • znajo razmejiti organizirano prostovoljsko delo od drugih vrst pomoči.

Prostovoljsko delo je delo brez pričakovanja materialnih koristi v dobrobit drugega, na podlagi svobodne odločitve posameznika. Prostovoljsko delo je natančneje opredelil Zakon o prostovoljstvu, ki je tudi zapisal, da je potrebno upoštevati načelo prepovedi izkoriščanja prostovoljcev, da prostovoljska dela niso dela, ki bi morala biti plačana, ni opravljanje študijske prakse...

Prostovoljcem bodo povrnjeni morebitni stroški, ki jih bo prostovoljec imel v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela (npr. potni stroški). Povrnitev stroškov ne vpliva na višino socialnih transferjev.

Vsak, ki ga zanima koristno uporabljen prosti čas, delo z ljudmi,  predvsem starejšimi, je lepo povabljen najprej na naše izobraževanje (3x po dve uri) . Iščemo ljudi najrazličnejših profilov, ki se želijo naučiti česa novega o sebi, o odnosih, o komunikaciji, o starosti…in ob pomoči drugim prejeti mnogo lepih trenutkov tudi zase.

 

Lepo vabljeni!

Več informacij o vsebini izobraževanja v spodnji datoteki.