Demografske spremembe in staranje prebivalstva vedno bolj vplivajo tudi na trg dela, saj se zelo hitro manjša populacija v aktivni dobi (od 20 do 64 let). Vse večjo skupino delovno sposobnih predstavljajo stari od 50 do 64 let, v letu 2018 jih ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec leta 2018 v analizi strukture upravičencev do denarne socialne pomoči ugotovilo, da je velika večina upravičencev brezposelnih.

Dogodek bo potekal 11. novembra 2019 od 17.00 do 19.30 V Osnovni šoli Stranje - Zgornje Stranje 22, Stahovica (št. 23-kemija).

V oktobru 2019 smo v Zavodu Oreli izvedli osnovno izobraževanje o uporabi računalnikov in pametnih telefonov s skupino starejših občanov in mladih prostovoljcev.

Zavod Oreli vabi na medgeneracijsko osnovno računalniško izobraževanje VGC Ljubljana od 7. do 11. oktobra 2019, med 17. in 21. uro.

Vabimo vas na pogovore o knjigah v bralni skupini vsak 1. četrtek v mesecu ob 10.uri v Svetovalni pisarni za starejše (tržnica).

Zavod Oreli vabi na delavnice spletnih tehnologij s ciljem izdelave spletne strani v okviru VGC Ljubljana. Predvideni termini izvedbe so sledeči: 30.5., 6.6., 8.6., 13.6., 20.6. Zagotovo je določen samo prvi termin (30. maj 2019) in sicer ...

Prvo srečanje bo 20. maja 2019, od 18. do 20.ure, v Svetovalni pisarni za starejše, Tomšičeva 23.
Predvidena so tri srečanja. Termine za drugi dve srečanji bomo izbrali skupaj z udeleženci.

S promocijsko akcijo Dan odprtih vrat svetovalne pisarne smo se v soboto, 6.aprila 2019, pridružili praznovanju občinskega praznika Občine Kamnik,  obenem smo se odzvali tudi akciji Slovenske filantropije Dan za spremembe, ki je letos nosila naslov Odpravimo diskriminacijo starejših