Pregled aktivnosti

Program in napovednik aktivnosti VGC Kamnik:

Oktober 2019

Celotedensko računalniško izobraževanje za starejše - Medgeneracijsko osnovno računalniško izobraževanje VGC Ljubljana.
ČAS: 7. – 11. oktober 2019, od 17. do 21. ure
PROSTOR: Svetovalna pisarna za starejše, Tomšičeva 23, Kamnik

PROGRAM:
PON: računalnik – osnove računalništva
TOR: računalnik – e-pošta (dopisovanje)
SRE:  računalnik – socialna omrežja (ustvarjanje profila)
ČET:  računalnik – klik v svet (kako najti novice, recepte ipd.)
PET: pametni telefoni (budilka, sporočila, fotografije)

Izobraževanje je za  udeležence brezplačno.
Vedno bodo za pomoč prisotni tudi prostovoljci.
Ob zaključku dobite potrdilo o udeležbi.
Prijave sprejemamo do zasedbe mest na tel. 040 693 088 ali na e-naslov: martina.ozimek@guest.arnes.si

Oktober in november 2019

Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih tehnologij (cilj izdelava spletne strani) za brezposelne osebe.

Zavod Oreli vabi na delavnice izpopolnjevanja osnovnega  znanja računalništva do te mere, da po zaključku delavnic znajo tudi rokovati z naprednimi spletnimi orodji za izdelavo lastne spletne strani.  Predvideni termini: 24. okt. ob 17.30 do 21.h, ostali datumi pa so v novembru: 7., 9., 14., 16. in 21. - v dogovoru z udeleženci.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest na tel. 041602559 ali na e-naslov: simon.rener1@gmail.com

 

 


Januar 2017


18. januar

Ustanovitev skupine MC KOTLOVNICA KAMNIK in začetek izvedbe programa Improigrarije; vodja programa Goran Završnik;  kontakt: goran.zavrsnik@gmail.com
Del mladih pogosto težko pokaže svoje sposobnosti v zaključenih socialnih okoljih (družina, šola, prijatelji), ker jim ta vnaprej določijo vlogo, ki jim na prvi pogled ustreza. Do težav pride tudi, ko zaradi zmanjšane delovne intenzivnosti (ponavljanje letnika, pavziranje …) mladi izpadejo iz prej omenjenih okolij.
Spodbujanje mladostnikov preko improvizacijskih veščin k boljšemu razumevanju družbenih okoliščin in s tem aktivnejši vlogi v lokalnem okolju. Višanje stopnje samozavesti preko veščin javnega nastopanja in s tem višanje nivoja zaposljivosti in premagovanje trenutne zmanjšane delovne intenzivnosti mladih (pavziranje, omejitev vpisa, prenizka stopnja kreativnosti.


18. januar

Ustanovitev skupine MC KOTLOVNICA KAMNIK in začetek izvedbe programa MViske; vodja programa Goran Završnik;  kontakt:  goran.zavrsnik@gmail.com
Z veščinami improvizacijskega gledališča doseči podoživljanje družbenih vlog posameznikov, njihovo analizo in s tem olajšati vključevanje v družbo, predvsem v okoljih z zmanjšano delovno intenzivnostjo.

 

Februar 2017


22. februar

Ustanovitev skupine Predice in začetek izvedbe programa Medgeneracijsko sodelovanje in prenos izročila, krepitev socialnih mrež in samopodobe s pomočjo aktivacije lastnih potencialov in kulture; vodja programa Angelca Jagodic; kontakt martina.ozimek@guest.arnes.si

Problematika ciljne skupine starejših je ločenost generacij, ki ima vsaka svoje vrednote, s tem posredno ohranjanje kulturnega izročila. Cilj je medgeneracijsko sodelovanje in prenos izročila, krepitev socialnih mrež in samopodobe s pomočjo aktivacije lastnih potencialov in kulture gojenja ljudskih pesmi. Preko srečanj in  izobraževanj, sodelovanj in preko nastopov v javnosti bomo tako ohranjali in razvijali psihofizične sposobnosti ter tako krepili kakovost in večali izbor kulturnih dogodkov v občini Kamnik in širši okolici.


25. februar

Ustanovitev skupine za samopomoč Klub svojcev  in začetek izvedbe programa Skrb za zdravje in osveščanje svojcev starejših; vodji programa Jana Vidergar in Darinka Zupančič; kontakt martina.ozimek@guest.arnes.si

Oskrba onemoglega bližnjega je dragocena, pomembna in zahtevna življenjska naloga. Na človeka vpliva telesno, finančno, čustveno, razumsko in duhovno, ko svojca oskrbuje. Oskrbovalec čuti napor, ki ga izčrpava, tako doživlja nemoč, stisko in pomanjkanje časa za vse druge obveznosti.
Naš cilj je dati oskrbovalcem oz. svojcem potrebne informacije in stike s strokovnjaki s področij, ki so najpomembnejša pri oskrbovanju. Enako pomembno pa je tudi medsebojno spoznavanje oskrbovalcev, izmenjava njihovih izkušenj in mnenj.

 

Marec 2017


3. marec

Ustanovitev skupine Marjetice in pričetek letnega programa Zdrav življenjski slog v tretjem življenjskem obdobju. Prijave na martina.ozimek@guest.arnes.si
Zdravje je velika dobrina, za katero smo v tretjem življenjskem obdobju odgovorni sami. Zaradi znakov staranja, ki se kažejo v odmiranju mišične mase, zmanjševanja sposobnosti presnove hrane in drugih znakih fizičnega pešanja našega organizma, je potrebno aktivno skrbeti za svoje telesno in duševno zdravje. V starosti je opazno pomanjkanje osebnih kontaktov in razpadanje socialnih mrež, kar vodi v osamljenost v starosti.
Cilj skupine je ohranitev  in dvig kvalitete življenja,  ohranjanje telesnih aktivnosti, zdrave prehrane in aktivnih socialnih mrež za starejše.

 

6.- 10. marec

Izvedba delavnic osnovnega računalniškega opismenjevanja za starejše; vodji Martina Ozimek in Katja Vavpetič; prijave na martina.ozimek@guest.arnes.si
Starejši se danes težko znajdejo pri uporabi različnih računalniških programov in tehnologij, ki jim pomenijo okno v svet.
Namen medgeneracijskega izobraževanja je, da mladi prenesejo vsaj del osnovnega računalniškega znanja na starejše. Mladi tako pridobijo osnovna spoznanja fizičnih (bioloških)  težav starejših, obenem pa prepoznajo njihove izkušnje, ki so potrebne za kakovostno implementacijo vseh znanj v vgradnjo kvalitete življenja. Cilj je, da starejši usvojijo osnovne tehnike komuniciranja z okoljem s pomočjo računalniških spretnosti in telefonije. Tako si bodo starejši vključeni v izobraževanje pridobili računalniško pismenost za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti za bolj samostojno in bolj kakovostno vsakdanje življenje. Mladi pa bodo tako bolj pripravljeni na spremembe v njihovem staranju.

 

April  in maj 2017

V aprilu in maju 2017 so bile izvedene delavnice na področju računalniškega opismenjevanja ter poglobitvi podjetniška znanja. Naslovi delavnic so bili naslednji:

1.) Pridobivanje računalniških kompetenc na področju spletnih tehnologij (cilj izdelava spletne strani)

2.) Izdelava idejnega poslovnega načrta