Želim se sporazumno ločiti od zakonskega partnerja. Ali se da razvezo urediti brez odvetnika?

Za ločitev, četudi sporazumno, je nujen odvetnik, ki sestavi dogovor (sporazum) in vanj vključi vse pravne zadeve, ki se tičejo življenja po ločitvi. Ker je za to pristojno le okrožno sodišče, je potrebno, da se to opravi v Ljubljani.