Sin dolguje denar in je tudi lastnik moje hiše. Mi jo lahko vzamejo?

Sin nekemu podjetju dolguje veliko vsoto denarja. Ker je sin tudi lastnik dela hiše, se bojim, da bodo ta del hiše prodali za poplačilo dolgov podjetju. Kaj lahko storim?

Ker je bil med iskanjem najbolj primerne rešitve sklenjen dogovor za obročno odplačevanje sinovega dolga, se svetuje, da sin te obroke čim bolj redno odplačuje in morda vmes zaprosi za začasno mirovanje. Za prepis lastništva sinovega dela hiše pa je prepozno. Dolg bo treba slej ko prej poravnati.